TERMENI SI CONDITII

 

Termeni si conditii de utilizare

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.settlers.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

CINE SUNTEM? - TERMENI GENERALI

 1. Site-ul www.settlers.ro este un site al Settlers Realty S.R.L., cu sediul in Mun. Brașov, str. Fântanii nr. 20, puct de lucru SETTLERS ONE str. Brândușelor nr. 74, etaj 8, Municipiul Brșov, judetul Brașov. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare produce efectele între dumneavoastră şi www.settlers.ro. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.
 2. SETTLERS REALTY SRL poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
 3. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor SETTLERS REALTY SRL.
 4. SETTLERS REALTY SRL poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. SETTLERS REALTY SRL poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere
 5. CONŢINUT
  Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comerial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
 6. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către SETTLERS REALTY SRL.
 7. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al SETTLERS REALTY SRL.
 8. SETTLERS REALTY SRL nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.
 9. DREPTURI DE AUTOR
  Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.
 10. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.settlers.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
 11. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: "Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Sursa www.settlers.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: "Cursul de schimb va înregistra, în perioada următoare, creşteri şi scăderi, mişcări naturale, care vor fi consemnate în ansamblu de toată economia, potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, informează www.settlers.ro"). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe www.settlers.ro ” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.settlers.ro.

 1. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII
  Prin transmiterea de informaţii către www.settlers.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.
 2. Transmiterea de informaţii către www.settlers.ro echivalează cu acceptul acordat SETTLERS REALTY SRLşi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.
 3. Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.settlers.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea SETTLERS REALTY SRL şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. SETTLERS REALTY SRL nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.
 4. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE
  Accesul la conţinutul online al site-ului www.settlers.ro este liber.
 5. Pentru opţiunea “Login / Înregistrare/ Adauga anuntul/cerearea ta”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).
 6. În cazul în care v-aţi înregistrat cererea de utilizare şi folosiţi serviciile SETTLERS REALTY SRL, vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi urmatoarele:
  Toate informaţiile pe care le-aţi furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi www.settlers.ro despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de înregistrare.
  Nici unul dintre URL-urile pe care le-aţi comunicat către www.settlers.ro în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos:
  material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc;
  material care încurajează sau promovează activităţi violente sau ilegale;
  material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare încluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietăţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc.
  material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate;
  material care incalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale;
  material cu caracter de ameninţare, abuziv, de hărţuire, calomniator, insultator sau defăimător, obşcen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;
 7. La rândul nostru, SETTLERS REALTY SRL, protejează dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului www.settlers.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Echipa www.settlers.ro păstrează informaţiile transmise de dvs în baza de date şi în condiţii de siguranţă. Aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii.

Datele completate de utilizator, indiferent de tipul acestora, precum şi acele informaţii transmise ulterior vor fi supuse aceloraşi condiţii de confidenţialitate.

Devenind membru, vă obligaţi:

 1. a) să nu întroduceti pe site, nu veţi distribui sau reproduce materiale care au copyright, sunt mărci înregistrate sau alte informaţii confidenţiale fără acordul prealabil al proprietarului;
 2. b) să nu întroduceti pe site şi nu veti transmite către alţi membri materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, ameninţătoare, răuvoitoare sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile altor utilizatori, persoane fizice sau juridice;
 3. c) că sunteţi unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site sau transmise altor membri;
 4. d) să nu introduceţi pe site nici o imagine sau o afirmatie explicit sexuală;
 5. e) să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;
 6. f) nu folosiţi site-ul pentru a încarcă poşta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri.

De asemenea, utilizatorul îşi asuma întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind ca sursaă citată serviciile/articolele sau textele puse la dispoziţie de www.settlers.ro.

 1. CU CE DATE OPERAM SI CUM NE PROTEJAM


Toate informațiile pe care le primim despre dvs. sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale. SETTLERS REALTY SRL evaluează în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului său intern de securitate a informațiilor, care este destinat: (a) să vă ajute să vă asigurați datele împotriva pierderii, accesului sau divulgării accidentale sau ilegale; (b) să identificați riscurile previzibile în mod rezonabil pentru securitatea SETTLERS REALTY SRL(c) să minimizați riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testarea periodică. În plus, asigurăm că toate datele de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL.

Rețineți că, în ciuda măsurilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dvs. personale să fie accesate de terți neautorizați.

Când vă înregistrați pentru a utiliza Serviciile noastre, putem colecta următoarele informații despre dvs.:

dacă vă înregistrați folosind contul Google: prenume, nume și adresa de email;
dacă vă înregistrați folosind contul Facebook: prenume și nume, așa cum apar în contul dvs. de Facebook și ID-ul dvs. de Facebook. În situația în care ați oferit permisiunea către Facebook prin intermediul opțiunii de confidențialitate din cadrul aplicației lor (care apare înainte de a vă putea înregistra în platforma noastră), putem colecta și informații despre sex, vârsta sau email în funcție de permisiunile oferite de dvs.; și
dacă vă înregistrați folosind numărul de telefon mobil: vom colecta numărul dvs. de telefon mobil.
În funcție de alegerile pe care le faceți în timpul autentificării la Serviciile noastre sau în timpul procesului de angajare a Serviciilor noastre, puteți opta pentru următoarele date personale suplimentare:

numele dvs.;
adresa de e-mail;
numărul de telefon mobil;

Informații dispozitiv

Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dvs. .

Informații despre loc

În funcție de autorizațiile dispozitivului dvs., dacă publicați un articol pe Platforma noastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dvs. de loc vă permit să vedeți articole de utilizator lângă dvs. și vă ajută să postați articole din locul dvs.

Date despre Client și Autentificare

Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dvs.

Date de tip Clickstream

Colectăm informații despre activitatea dvs. pe Platforma noastră, care includ paginile de internet din care ați accesat Platforma noastră, data și ora fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și ordinea în care vizitați conținutul Platformei noastre.

 1. DREPTURILE DVS. PRIVIND GDPR
  În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legilor privind protecția datelor în ceea ce privește datele dvs. personale.

Politica privind GDPR

Politica de confidentialitate a datelor

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos, contactați-ne folosind adresa de email juridic@settlers.ro

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dvs. Acest lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs. corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, în anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dvs.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care vă bazați pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs. particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care vă prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a procesa informațiile dvs. care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către un terț. Vă vom furniza dvs. sau unui terț pe care l-ați ales, datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automate pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Nu este necesară nicio taxă în mod obișnuit: nu va trebui să plătiți o taxă pentru accesarea datelor dvs. personale (sau pentru exercitarea oricăruia din celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. este vădit neîntemeiată, repetată sau excesivă. În mod alternativ, este posibil să refuzăm să respectăm solicitarea dvs. în aceste circumstanțe.

Termen limită de răspuns: Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, ne poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

În plus, aveți dreptul să faceți plângere în orice moment autorității responsabile de protecția datelor. Puteți găsi datele de contact: juridic@settlers.ro; Tel: +40768991199

Cu toate acestea, înainte de a face o plângere autorității pentru protecția datelor, apreciem ocazia de a ne ocupa noi în primul rând de problemele dvs.. În acest sens, vă rugăm să contactați Ofițerul de Protecție a Datelor folosind juridic@settlers.ro

În nici un caz, SETTLERS REALTY SRL nu va putea fi considerată responsabilă faţă de dumneavoastră sau faţă de o tertă persoană în privinţa oricărei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, şi orice prejudiciu, de orice natură, incluzând dar fără a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricărei legislaţii, şi indiferent dăcă SETTLERS REALTY SRL a fost notificat sau nu anterior în privinţa posibilităţii producerii unor astfel de prejudicii.

Politica Cookies

Site-ul www.settlers.ro foloseşte cookie-uri.

 1. COOKIES
  Site-ul www.settlers.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.settlers.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru.

 

 1. Declinarea garanţiei
  SETTLERS REALTY SRL nu oferă nici un fel de garanţie în privinţa acurateţii, securităţii, utilităţii sau consecinţelor utilizării serviciilor oferite de SETTLERS REALTY SRL. Serviciul şi toate materialele adiţionale sunt oferite fără nici o garanţie suplimentară.
 2. Alte menţiuni
  Sunteţi de acord să nu solicitaţi şi să nu cereţi SETTLERS REALTY SRL sau reprezentanţilor săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaţilor şi orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acţiune în justiţie bazată pe o încalcare a termenilor prezentului acord. Această garanţie din partea dumneavoastră rămâne în vigoare şi după momentul încheierii relaţiei dintre dumneavoastră şi SETTLERS REALTY SRL.

Acest acord este guvernat de legislaţia română în vigoare. Inţelegeţi şi sunteţi de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicării termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, să fie de competenţa instanţelor române de la sediul SETTLERS REALTY SRL.

SETTLERS REALTY SRL poate include numele de domeniu şi logo-ul site-ului dumneavoastra in lista clientilor proprii, sau in diverse comunicate de presa.

Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile inainte de a utiliza acest site. Utilizarea acestui site semnifica acordul dumneavoastra cu Termenii si Conditiile. Daca nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile de utilizare, nu folositi acest site. Termenii si conditiile prezente pot fi modificate in orice moment.

Politica de cookies

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fisiere mici sau parti dintr-un fisier salvate pe calculatorul/ terminalul mobil al unui utilizator de internet, create si ulterior, citite de catre aplicatia web, care pot contine informatii ce au un caracter personal (cod de identificare al utilizatorului, preferinte personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea catre utilizatori a unor functionalitati care nu puteau fi indeplinite in lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informatiilor in internet de pe servere Web (www). Aceste functionalitati constau in managementul sesiunilor utilizatorilor, pastrarea unei sesiuni autentificate, pastrarea preferintelor pe o pagina vizitata, a produselor intr-un cos de cumparaturi si altele.

Tracking Cookie

Website-ul contine „tracking cookie”-uri, care inregistreaza preferintele web ale utilizatorilor, ajutand proprietarii aplicatiilor web sa ofere vizitatorilor acestora un continut adecvat si/sau reclame diferentiate. Browserele web ofera functionalitati care permit utilizatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate. Paginile web folosesc servicii de tracking cookie pentru a personaliza si imbunatati relatia stabilita prin utilizarea de catre vizitatori a acestui site (ex. pentru accesul rapid la informatiile de interes, optimizarea meniurilor de navigare, etc.). Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setarilor browser-ului tau. Poti bloca utilizarea oricarui cookie din setarile browser-ului tau. In functie de browser-ul folosit poti accesa ghidul de blocare/ stergere a cookies prin link-urile de mai jos.

Mozilla Firefox       Internet Explorer       Google Chrome       Safari       Opera

Lista completa a modulelor cookie este:

_ga – Pentru a distinge utilizatorii;
_gid – Pentru a distinge utilizatorii;
_gat – Folosit de serviciul Google Analytics;
__utma – Pentru a distinge utilizatorii si sesiunile;
__utmt – Pentru a accelera rata de raspuns;
__utmb – Folosit de serviciul Google Analytics;
__utmc – Impreuna cu __utmb cookie stabileste daca este vorba de o noua sesiune/vizita;
__utmz – Stocheaza sursa de trafic sau campania care explica modul in care utilizatorul a ajuns pe site;
icl_current – pentru localizarea tarii si limbii folosite;
PHPSESSID – pentru identificarea sesiunii;
Wp-settings – cookies WordPress pentru individualizarea aspectului;_ga – Pentru a distinge utilizatorii;

Datele colectate sunt informatii statistice generale (inclusiv date demografice cum ar fi de exemplu: genul, varsta, provenienta). Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc (“Google”) https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu paginile si optiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si anonimizam caracteristicile analizate (cunoscute si ca indicatori de masurare web). Dand click pe bara de navigare „Sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie”, accepti cookie-urile utilizate de noi. Daca nu esti de acord cu utilizarea modulelor cookie, poti bloca oricare cookie din setarile browserului tau.

Ai la dispozitie urmatoarele site-uri cu scopul de a oferi mai multe informatii privind optiunile din mediul online: http://www.youronlinechoices.com/ro/ precum si http://www.allaboutcookies.org/sauhttp://www.cookiecentral.com/c_concept.htm.

Restrictii in utilizarea materialelor

Acest site este protejat prin dreptul de autor. Orice text sau material grafic pe care il copiati, tipariti, sau descarcati este sub licenta WWW.SETTLERS.RO (“WWW.SETTLERS.RO”) exclusiv pentru uz personal, non-commercial, cu conditia de a nu mofica sau sterge nota privind dreptul de copyright, marca sau alte note privind proprietatea intelectuala.

Daca descarcati software din acest site, inclusiv toate fisierele si imaginile continute sau generate de software, si datele adiacente (denumite in continuare “Software”) sunt considerate ca fiind sub licenta WWW.SETTLERS.RO, exclusiv pentru uz personal si non-comercial. WWW.SETTLERS.RO nu transfera nici titlul si nici drepturile de proprietate intelectuala asupra Software-ului. WWW.SETTLERS.RO detine titlul deplin si complet asupra Software precum si toate drepturile de proprietate intelectuala ce decurg din acestea. Nu aveti permisiunea sa comercializati, redistribuiti sau reproduce Software, nici sa il decompilati, sa ii modificati structura, sa dezasamblati Software-ul intr-o forma perceptibila. Toate marcile si logourile sunt detinute de WWW.SETTLERS.RO sau detinatorii licentei si nu aveti permisiunea sa le copiati sau utilizati in nici un mod.

Acest site este controlat si operat de WWW.SETTLERS.RO de la sediul sau. WWW.SETTLERS.RO nu are obligatia ca materialele din acest site sa fie potrivite sau disponibile pentru utilizare in alte locatii. Cei care acceseaza situl din alte locatii o fac pe propria raspundere si raspund legal, in conformitate cu legislatia locala. Nici un software nu va fi descarcat sau exportat din acest site.

Rezerve si limitări de raspundere; Alte declaratii

WWW.SETTLERS.RO poate modifica, repozitiona, elimina sau adauga portiuni la acest site in orice moment.

Materialele din acest site sunt puse la dispozitie “ca atare” si fara nici un fel de garantii exprese sau implicite. WWW.SETTLERS.RO nu garanteaza si nu are nici o obligatie legata de utilizarea sau rezultatul utilizarii continutului sau materialelor din acest site privind corectitudinea, acuratetea sau siguranta.

In masura permisa de legile aplicabile, WWW.SETTLERS.RO isi rezerva toate garantiile, exprese sau implicite, incluzand dar fara a se limita la garantiile comerciale, adecvarea pentru un scop specific si non-incalcarea. WWW.SETTLERS.RO nu garanteaza acuratetea, totalitatea sau utilitatea informatiilor continute in acest site. WWW.SETTLERS.RO nu garanteaza ca functiile continute in materialele disponibile pe acest site vor fi neintrerupte sau fara erori, ca inadvertentele sau materialele vor fi corectate, ca situl sau serverul care le pune la dispozitie nu contine virusi sau alte componente vatamatoare. Dumneavoastra (nu WWW.SETTLERS.RO) va asumati intregul cost al serviiciilor necesare de reparare si modificare.

In nicio circumstanta, incluzand fara a se limita la, neglijenta, WWW.SETTLERS.RO nu va fi responsabil pentru nicio despagubire speciala sau semnificativa rezultata din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a sitului sau alte materiale care pot fi descarcate, chiar daca WWW.SETTLERS.RO sau reprezentantii sai au fost informati asupra posibilitatii unor asemenea pagube. In nicio circumstanta WWW.SETTLERS.RO nu este responsabil in totalitate in fata dvs. pentru toate pagubele, pierderile sau actiunile (fie prin contract fie altfel), care depasesc suma pe care ati platit-o catre WWW.SETTLERS.RO, daca exista, pentru produsele si/sau serviciile achizitionate de pe acest site.

Legea aplicabila nu poate permite excluderea garantiilor implicite, sau limitarile de responsabilitate anterior mentionate, astfel ca excluderile de mai sus nu va pot fi aplicate.

Legaturi (linkuri) catre alte site-uri

Pentru a oferi informatii relevante care nu au fost gasite pe siteul nostru si pentru a facilita cumpararea online, WWW.SETTLERS.RO poate pune la dispozitie linkuri de la siteurile noastre care terte siteuri. WWW.SETTLERS.RO incurajeaza utilizatorii sa citeasca politicile de confidentialitate ale tertelor siteuri inainte de a trimite informatii personale.

Conformitati

Daca un vizitator al acestui site raspunde solicitarii WWW.SETTLERS.RO cu informatii incluzand data feedback, precum intrebari, comentarii, sugestii cu privire la site sau continutul oricarui element, asemenea informatii se presupun a fi ne-confidentiale si WWW.SETTLERS.RO nu va avea nicio obligatie cu privirea la aceste informatii. In plus, WWW.SETTLERS.RO va avea libertatea sa reproduca, utilizeze, sa faca publice, sa prezinte, expuna, transmita, efectueze, sa creeze lucrari derivate si sa distribuie informatia catre alte persoane conform legislatiei, si sa autorizeze alte persoane in legătura cu acestea. Mai mult WWW.SETTLERS.RO va avea libertatea de a utiliza orice idee, concept, know-how sau tehnica continuta in aceste informatii in orice scop, inclusiv si fara a se limita la: dezvoltarea, producerea, promovarea si comercializarea produselor si altor elemente incorporate in aceasta informatie. Prezentul paragraf nu se aplica în cazul oricaror informatii personale (precum: nume, adresa postala si adresa de e-mail), a caror utilizare este guvernata de politica de confidentialitate a WWW.SETTLERS.RO.

Luând in considerare eforturile continue ale WWW.SETTLERS.RO de a dezvolta si imbunatati aceste produse si de a oferi un feedback utilizatorilor si, sunteti de acord sa transferati asemenea idei, concepte, know-how si tehnici catre WWW.SETTLERS.RO fara nicio compensatie. Va declarati acordul sa efectuati oricare si toate documentele pe care WWW.SETTLERS.RO le poate solicita in mod rezonabil cu privire la confirmarea dreptului de proprietate al WWW.SETTLERS.RO si al dreptului nelimitat de a utiliza asemenea idei, concepte, know-how si tehnici.

Sunteti responsabil in mod exclusiv pentru continutul oricarui comentariu pe care il faceti. Agreati ca niciun comentariu trimis de dvs. catre acest site: (i) nu va viola niciun drept al nici unei terte parti, incluzand dreptul de copyright, marca, drepturi de proprietate intelectuala, privind confidentialitatea sau de alta natura; (ii) nu va fi si nu va contine material defaimatoare sau de alta natura, ilegale, abuzive sau obscene sau nu va constitui o incalcare a secretelor comerciale/de afaceri catre o terta parte; si (iii) nu va desconsidera produsele sau serviciile oricarei terte parti. Veti fi de accord sa nu trimiteti nicio informatie personala (alta decat adresa de e-mail sau aliasul) prin email catre alti utilizatori sau prin mesajele postate de catre dvs pe acest site.

Incetare

Prezentul Acord este in vigoare pana cand inceteaza la solicitarea dvs sau a WWW.SETTLERS.RO. Puteti inceta prezentul acord in orice moment renuntand la utilizarea acestui site, cu conditia ca utilizarea anterioara sa fi respectat conditiile prezentului acord. WWW.SETTLERS.RO poate inceta prezentul acord in orice moment, fara o notificare prealabila, si in consecinta sa refuze accesul dvs pe site, la discretia sa, pentru orice motiv, inclusiv si fara a se limita la nerespectarea termenilor si conditiilor prezentului Acord. La terminarea prezentului Acord, fie de catre dvs, fie de catre WWW.SETTLERS.RO, trebuie sa distrugeti imediat toate materialele descarcate sau obtinute prin alte metode de pe acest website, precum si toate copiile acestor materiale, efectuate prin termenii acestui acord sau prin alte metode.

10.08.2022